Koroner Hastalık Nedir?

 Koroner arterlerde meydana gelen daralma ve tıkanıklıklara bağlı olarak bu damarların beslediği kalp kasında kalıcı veya geçici hasar meydana gelebilir.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler gelişmiş ülkelerde tüm ölümlerin yarısını oluşturmaktadır.  Devamı için tıklayınız

Koroner Hastalığın Semptomları

Tipik olarak anjina artmış oksijen ihtiyacile ortaya çıkan  kalp kası iskemisi semptomudur. Myokard oksijen ihtiyacını arttıran  aktivite veya durumlarda oluşan genellikle göğüs duvarına basınç hissi olarak tanımlanır. 

 Devamı için tıklayınız

Koroner Hastalığın Tedavisi  

Aspirin özellikle tıkanma bölgelerinde pıhtı oluşumunu önlemek için verilebilir.

Deri üzerinden, ağızdan sprey şeklinde verilebilen Nitrogliserin  arterleri genişletir. Dilaltı nitrat ilk seçenektir ve 1-2 dk. içinde etkisini gösterir. Doz 3-5 dakika ara ile tekrar edilebilir.

 Devamı için tıklayınız